Autobusy zasilane wodorem przyszłością komunikacji miejskiej ?

ilustracja03.05.2021

 H2 Piła – rozwój publicznego transportu wodorowego

Gmina Piła oraz Miejski Zakład Komunikacji w Pile wraz z Grupą Kapitałową ORLEN podpisali list intencyjny na rzecz rozwoju ekologicznego transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem w naszym regionie.

- To już kolejny dokument, który podpisujemy w sprawie potencjału wykorzystania technologii wodorowych w subregionie pilskim, w szczególności w zakresie działań związanych z projektami dotyczącymi budowy pojazdów zasilanych wodorem, infrastruktury i logistyki dostaw paliwa wodorowego, w tym przygotowania miejsc tankowania pojazdów napędzanych wodorem. Działania te umożliwią budowanie pozycji lidera wśród samorządów lokalnych w Polsce, przyczyniając się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców – komentuje Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piły.

Zmiany proekologiczne w pilskim transporcie miejskim są wprowadzane już od wielu lat, a rozwój  komunikacji miejskiej w oparciu o wodór jest kluczowy w odniesieniu do aktualnie obowiązujących i planowanych programów strategicznych zarówno w UE, jak i w Polsce, czy województwie wielkopolskim, których celem jest osiągnięcie zerowej emisji w 2050 roku.

- Planowanie zakupu najbardziej ekologicznych autobusów wodorowych nie może być oderwane od bezpieczeństwa dostaw wodoru i infrastruktury jego tankowania. Poprzez współpracę z PKN ORLEN liczymy na partnerstwo w tym zakresie. Wykorzystanie wodoru jako paliwa to technologia przyszłości. Napędzajmy więc tą przyszłość odpowiedzialnie, także poprzez współpracę  z dobrymi i silnymi partnerami – wskazuje Tadeusz Majewski, Prezes MZK Piła.

Działania na rzecz rozwoju zielonej energii, w tym wprowadzenie wodoru m.in. w komunikacji miejskiej przyniosą korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a w konsekwencji będą sprzyjać wzrostowi konkurencyjności pilskiej gospodarki zgodnie z  unijną polityką energetyczną.

ilustracja Wydrukuj stronę
X