Zajezdnia MZK jak nowa

ilustracja22.11.2017

Zajezdnia autobusowa MZK po remoncie !


22 listopada br. odbyła się konferencja prasowa, podczas której nastapiło oficjalne otwarcie zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile.

Pod koniec ubiegłego roku wniosek Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014 – 2020.

Projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile pn. „Zakup autobusów niskoemisyjnych, modernizacja zajezdni autobusowej MZK Piła Sp. z o. o. w Pile i rozbudowa infrastruktury dla potrzeb komunikacji miejskiej” obejmuje m.in. wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją zajezdni autobusowej oraz przebudową sieci cieplnej.

Zostały zakończone prace modernizacyjne, w których zakres wchodzi m.in. :

- remont i wymiana nawierzchni utwardzonych na placach postojowych i drogach manewrowych z kostki betonowej - ok. 13 800 m2

- nowa nawierzchnia asfaltowa drogi hamowania - ok. 660 m2

- przebudowa infrastruktury podziemnej - ok. 320 mb

- budowa kanalizacji deszczowej,

- wykonanie nawierzchni stacji paliw,

- przebudowa wewnętrznych dróg, placów manewrowych oraz stanowisk postojowych dla autobusów.

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 3 mln złotych.

ilustracja Wydrukuj stronę
X