Autobusy elektryczne dla Miasta Piły

banner Fundusze europejskie

30 stycznia 2020 r. w Warszawie w Ministerstwie Infrastruktury Prezes MZK Piła Sp z o.o. Tadeusz Majewski podpisał umowę z Dyrektorem Centrum Unijnych Projektów Transportowych  Joanną Lech o dofinansowanie projektu  „Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania”. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska Jedynak.

Piła była jednym z 13 beneficjentów w Polsce, a drugim miastem w Wielkopolsce, które podpisało umowę. 

Przedmiot zamówienia w Pile stanowić będzie:

Tabor:
- 5 sztuk fabrycznie nowych, jednoczłonowych, przyjaznych środowisku autobusów miejskich standardowych o napędzie elektrycznym i długości w przedziale 11,5-12 m.

Infrastruktura ładowania pojazdów:
- 3 stacje ładowania zajezdniowego w MZK,
- 1 stanowisko szybkiego ładowania autobusów - ładowarka pantografowa na pętli przy ul. Kossaka.

Wartość projektu:
- wartość całkowita projektu: 16.113.000,00 zł,
- wartość dofinansowania z UE: 11.130.750,00 zł  ( 85% ).

Szczegółowa relacja z podpisania umowy dostępna na stronie Centrum Unijnych Projektów Transportowych: 460 milionów złotych z UE na zeroemisyjny transport publiczny w polskich miastach


Jak sygnalizować potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia w PO IiŚ 2014-2020?

Instytucja Zarządzająca PO IŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci. Zgłoszenia można również kierować na adres e-mail kontrola@cupt.gov.pl.

Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Co należy zgłaszać:

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, którymi kierujemy się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśnienia sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłączne uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

ilustracja Wydrukuj stronę
X