Historia

Początki komunikacji miejskiej sięgają lat 20 ubiegłego wieku. Wówczas w Pile funkcjonowały 4 linie autobusowe. Po drugiej wojnie światowej w wyniku wielu zniszczeń miasto nie miało komunikacji miejskiej. Dopiero 1 lipca 1957 r. decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu został utworzony Zakład Komunikacji Miejskiej przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Siedziba ZKM mieściła się przy ul. Kujawskiej 10, podobnie jak w okresie przedwojennym. Początkowo uruchomiono 3 linie autobusowe.

W 1961 r. wprowadzono dwie kolejne linie autobusowe miejskie, pierwszą linię podmiejską do Ujścia oraz dwie linie sezonowe nad jezioro Piaszczyste oraz nad jezioro Płotki.

W 1975 r. kiedy Piła stała się miastem wojewódzkim nastąpiła rozbudowa całego układu komunikacyjnego. Na początku lat 80 zaczęto wymieniać stary tabor na nowszy. Zamiast małych dwudrzwiowych Sanów i Autosanów H9 zaczęły pojawiać się Jelcze PR 110. W 1990 r. w Pile funkcjonowało 15 linii miejskich, 3 podmiejskie oraz jedna sezonowa nad Jezioro Płotki.

W 1991 r. w wyniku podziału i likwidacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej powstał Miejski Zakład Komunikacji funkcjonujący w postaci zakładu budżetowego. Od tego czasu rozszerzyła się liczba świadczonych przez MZK usług. MZK zapoczątkował użyczanie autobusów do umieszczania reklam zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu, wynajmowanie autobusów na wyjazdy okolicznościowe oraz reaktywował działalność własnej Stacji Diagnostycznej.

W 1997 r. MZK zakupił 2 nowe autobusy marki Neoplan typu N4009, a rok później zakupił 8 kolejnych typu N4016. W roku 2000 MZK rozpoczął proces przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego i 29 grudnia powstał Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile.

Nowopowstała Spółka stawia sobie nowe cele: poprawę wygody podróżowania, zwiększenie częstotliwości kursowania, utrzymanie punktualności.

W 2004 roku MZK Piła Sp. z o.o. zakupiła 3 autobusy marki SOLARIS URBINO, a w 2005 roku 2 NEOPLANY 4016 i 1 autobus SOLARIS URBINO.

Ważną zmianą dla mieszkańców Piły była przebudowa układu komunikacyjnego i optymalizacja rozkładów jazdy autobusów, przeprowadzona po analizie napełnienia linii i badaniach potrzeb przewozowych w latach 2005-2006.

W kolejnych latach MZK Piła prowadził sukcesywną wymianę taboru, w roku 2010 tabor zasiliło 14 nowych autobusów marki Solaris Urbino 12, następnie kilka używanych Mercedesów i Neoplanów.

W 2016 r. pojawił się pierwszy autobus IV generacji marki Solaris Urbino 12, a zaraz po nim kolejne cztery.
W roku 2018 natomiast na ulice miasta wyjechało sześć autobusów hybrydowych marki Solaris Urbino 12 Hybrid.

Na dzień dzisiejszy tabor MZK zasila 47 pojazdów. 

Historię wymiany taboru przedstawia na fotografiach autobusów film

W filmie MZK Piła 2017 można zobaczyć jak zmieniał się tabor pilskiego MZK oraz jak kiedyś wyglądała zajezdnia, a jak wygląda dziś.

ilustracja Wydrukuj stronę
X