Informacja o projekcie CUPT

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Osi Priorytetowej 6 „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach” Działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

ilustracja Wydrukuj stronę
X