Praca

MZK Piła Sp. z o. o.
poszukuje kandydatów na stanowisko:
KIEROWCA AUTOBUSU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Oferta skierowana jest do kobiet i mężczyzn.


Osobom zainteresowanym stabilną pracą jako kierowca autobusu miejskiego, a nie posiadającym uprawnień, MZK Piła Sp. z o.o. oferuje możliwość zdobycia kwalifikacji - sfinansowania prawa jazdy kategorii D i pokrycia kosztów kwalifikacji wstępnej na przewóz osób.

Preferujemy:

• prawo jazdy kategorii D,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu na przewóz osób,
• ważne orzeczenie psychologiczne,
• dyspozycyjność/ praca zmianowa,
• wysoka kultura osobista i komunikatywność,

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie,
• atrakcyjny pakiet socjalny (dofinasowanie urlopowe, sportowe, paczki świąteczne, inne),
• bezpłatne umundurowanie oraz inne świadczenia,
• nowoczesny tabor, dobre warunki pracy,
• miesięczny harmonogram pracy,

Zakres obowiązków:
• prawidłowa eksploatacja prowadzonego autobusu,
• dbanie o powierzone mienie, zgłaszanie stanu pojazdu do służb zaplecza technicznego,
• prowadzenie autobusu zgodnie z zasadami ruchu drogowego,
• bezpieczny przewóz pasażerów na liniach.

Dodatkowe informacje w Sekretariacie pod nr telefonu 67 213 97 01.

Zachęcamy, może właśnie czekamy na Ciebie!

Osoby zainteresowane, prosimy o złożenie ofert, CV z wyszczególnieniem posiadanych uprawnień do prowadzenia pojazdów i doświadczenia w tym zakresie w siedzibie MZK Piła Sp. z o. o., sekretariat, Piła, ul. Łączna 4 lub na adres e-mail: sekretariat@mzk.pila.pl.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam dobrowolnie zgodę Miejskiemu Zakładowi Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile - siedziba 64-920 Piła, ul. Łączna 4, jako potencjalnemu pracodawcy, na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych Spółce materiałach rekrutacyjnych, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jestem świadoma / świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych może być wycofana przeze mnie w każdym czasie. W celu wycofania zgody należy przesłać Spółce takie żądanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@mzk.pila.pl lub w formie korespondencji tradycyjnej na adres Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pile, 64-920 Piła, ul. Łączna 4. Ewentualne wycofanie przeze mnie przedmiotowej zgody potencjalnemu pracodawcy, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ilustracja Wydrukuj stronę
X