Sprzedaż biletów

Nośnikiem biletów komunikacji miejskiej w Pile jest Pilska Karta Miejska, na której można zakodować:
- środki pieniężne w ramach Elektronicznej Portmonetki - odpowiednik biletów jednorazowych
- bilet okresowy

Wniosek o wydanie Pilskiej Karty Miejskiej można złożyć wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta przy al. Piastów.

Pilską Kartę Miejską można doładować w Biurze Obsługi Klienta przy al. Piastów
lub w punkcie sprzedaży biletów przy ul. Łącznej.

Bilety jednorazowe można kupić:
- w punktach sprzedaży biletów MZK
- w biletomatach w autobusach (w sytuacji awarii biletomatu - u kierowcy)
- za pomocą telefonu : w aplikacji SkyCash (opis jak kupić bilet dostępny jest na www.skycash.pl) ; aplikacji moBILET (opis na www.mobilet.pl) lub aplikacji mPAY (opis na www.mpay.pl/bilety-komunikacji-miejskiej/)

Przypominamy, że w naszych punktach sprzedaży istnieje możliwość zapłaty kartą płatniczą.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA PRZY AL.PIASTÓW CZYNNE:
W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7.00 – 18.00  
W SOBOTY W GODZ. 9.00 – 13.00

UWAGA !  ZMIANA W WAKACJE !!!

w okresie 01.07. – 20.08.2022 r.  Biuro Obsługi Klienta czynne :
pon. - pt. w godz. 9.00 – 17.00
i pierwsze i ostatnie soboty miesiąca
w godz. 9.00 – 13.00

PUNKT SPRZEDAŻY W MZK PRZY UL. ŁĄCZNEJ
W DNI POWSZEDNIE W GODZ. 7.00 - 14.00

ilustracja Wydrukuj stronę
X