Taryfa opłat

W autobusach linii miejskich i podmiejskich (porozumienie międzygminne z Gminą Ujście i Gminą Szydłowo)
Lp.  RODZAJ BILETU NORMALNY ULGOWY
BILETY JEDNORAZOWE
1. bilet jednorazowy 3,80 zł 1,90 zł
2.  bilet jednorazowy dobowy ważny w dniu zakupu lub skasowania 14,00 zł 7,00 zł
3. bilet jednorazowy - linia rekreacyjna 3,80 zł 1,90 zł
4. opłata za przewóz bagażu, psa 3,80 zł
BILETY OKRESOWE
1.  bilet miesięczny sieciowy ważny od poniedziałku do piątku  100 zł  50 zł 
2. bilet miesięczny sieciowy  110 zł 55 zł 
3.  bilet 15 dniowy sieciowy  80 zł  40 zł 
4.  bilet 90 dniowy sieciowy  300 zł  150 zł 
5.  bilet 180 dniowy sieciowy  500 zł  250 zł 
6.  bilet sieciowy na okaziciela  180 zł  
 KARTA DUŻEJ RODZINY

 

  RODZICE DZIECI 
 9.  bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 3 dzieci 88 zł 33 zł
10.  bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 4 dzieci 83 zł 28 
11.  bilet miesięczny sieciowy ważny 7 dni w tygodniu - rodzina z 5 i więcej dzieci  77 zł 22 

 

Bilety 15-dniowe, 90-dniowe oraz 180-dniowe są ważne przez okres 15, 90 lub 180 dni od daty zakodowanej na Pilskiej Karcie Miejskiej.ilustracja Wydrukuj stronę
X