Oto logo strony. Piękne ono jest

Ulgi

Osoby uprawnione do korzystania z komunikacji miejskiej z ulgą w wysokości 50%
 • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne,
 • uczniowie (do 22 lat) i studenci (bez ograniczeń wiekowych) szkół i uczelni o uprawnieniach szkół publicznych.
Osoby uprawnione do korzystania z komunikacji miejskiej z ulgą w wysokości 100%
 • osoby które ukończyły 70 lat,
 • dziecko do lat 4 i wózek dziecięcy z dzieckiem do lat 4,
 • osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji i ich przewodnicy lub opiekunowe,
 • Zasłużeni Honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK,
 • osoby przewidziane przepisami ustaw szczególnych.
Osoby uprawnione do korzystania z tramwaju wodnego z ulgą w wysokości 40%
 • emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne,
 • uczniowie (do 22 lat) i studenci (bez ograniczeń wiekowych) szkół i uczelni o uprawnieniach szkół publicznych,
 • osoby które ukończyły 70 lat,
 • dziecko do lat 4 i wózek dziecięcy z dzieckiem do lat 4,
 • Zasłużeni Honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK.
Dokumenty

Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów są:

 • ważna legitymacja szkolna lub studencka,
 • ważna legitymacja emeryta lub rencisty,
 • dokument orzekający o niepełnosprawności,
 • dowód osobisty lub inny imienny dokument tożsamości poświadczający osiągnięcie przez osobę wymaganego wieku,  
 • legitymacja poselska lub senatorska,
 • oświadczenie inwalidy wojennego (wojskowego),
 • aktualna legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK.