Kontrola biletów

CO NALEŻY ZROBIĆ
W PRZYPADKU OTRZYMANIA „OPŁATY DODATKOWEJ”?

 1. Uregulować ją jak najszybciej – jest 7 dni na uregulowanie należności bądź rozłożenie otrzymanej opłaty dodatkowej na raty.
 2. Zapłaty można dokonać:
  - w dni robocze od godz. 7.00-15.00 w kasie MZK Piła Sp. z o. o. ul. Łączna 4 w Pile
  - w Biurze Obsługi Klientów w dni robocze w godz. 7.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 9.00 - 13.00 
  - na konto MZK Piła Sp. z o. o., ul. Łączna 4, 64-920 Piła
    PKO Bank Polski SA  nr  58 1020 4027 0000 1402 1373 5651  
  (podając jako tytuł nr opłaty dodatkowej oraz imię i nazwisko) 
 3. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty można złożyć w biurze Działu Sprzedaży i Marketingu przy ul. Łącznej 4 w Pile.
 4. Będąc właścicielem ważnego biletu okresowego na nośniku papierowym, ważnej imiennej karty miejskiej PKM lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie posiadano przy sobie w czasie kontroli, należy okazać go w ciągu 7 dni w biurze Działu Sprzedaży i Marketingu przy ul. Łącznej 4 w Pile.
 5. Na w/w podstawie, po zapłaceniu opłaty manipulacyjnej (10% nałożonej opłaty dodatkowej) sprawa zostanie zakończona.
 6. Nie zgadzając się z decyzją kontrolera można złożyć pisemne odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej na adres: Kontrola Biletów MZK Piła Sp. z o. o. ul. Łączna 4, 64-920 Piła.
 7. Odwołanie powinno spełniać wymogi formalne i zawierać: datę, imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł oraz uzasadnienie, szczegółowe dane dotyczące zdarzenia (data, godzina, numer linii), wykaz załączonych dokumentów i podpis. Zastrzegamy sobie prawo wezwania do okazania oryginałów dokumentów, na które powołano się w odwołaniu.
 8. Nie akceptując treści otrzymanej odpowiedzi na złożone odwołanie, o którym mowa w pkt. 6, można w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, wnieść pisemne zastrzeżenia co do jego rozstrzygnięcia, do Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych MZK Piła Sp. z o. o. ul. Łączna 4 w Pile.CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ
JEŚLI NIE UREGULOWANO OPŁATY
LUB NIE WYJAŚNIONO SPRAWY W TERMINIE

 1. Spodziewać się „Wezwania do zapłaty”.
 2. Jeśli to nie zmobilizuje, sprawa trafi do służb windykacyjnych, które mogą:
 • zgłosić osobę, jako dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, co może uniemożliwiać dokonywanie zakupów na raty, zaciąganie kredytu, itp.
 • skierować sprawę do windykacji do Kancelarii Prawniczej
 • zlecić wizytę Windykatora Terenowego
 • skierować sprawę do Sądu Rejonowego, a przy dalszym braku zapłaty do Kancelarii Komorniczej, co znacznie zwiększy koszty postępowania 

 

Na pytanie: czy warto spóźniać się z zapłatą?
Odpowiedź brzmi: NIE!, szkoda Czasu i Pieniędzy.
Informujemy wszystkich pasażerów, którzy do tej pory nie uregulowali otrzymanych opłat dodatkowych, że niezależnie od daty ich wystawienia, postępowanie windykacyjne jest nadal prowadzone

ilustracja Wydrukuj stronę
X