Bezpieczne przedszkolaki

ilustracja09.10.2017

Akcja „Bezpieczny autobus” w pilskich przedszkolach

W okresie przedszkolnym rozwijają się u dziecka w intensywny sposób zarówno umysłowe zainteresowania i intensywne przeżycia, jak też społeczne uczucia. Znajdują one swe odzwierciedlenie w zabawie, która wyraża uczuciowy stosunek do poznanych przez dziecko przedmiotów, osób, wydarzeń i zjawisk w otoczeniu.

Rozwój społeczny polega na zdobywaniu przez dziecko dojrzałości do współżycia w społeczeństwie. To dorośli wprowadzają dziecko w świat społeczny i to właśnie oni uczą ich norm zachowania obowiązujących w danym społeczeństwie i kulturze.

W starszym wieku przedszkolnym dzieci przejmują od rodziców ich poglądy, oceny i sposoby odnoszenia się do innych. Sprzyja temu sugestywność dzieci, czyli łatwość z jaką podlegają one wpływom dorosłych. Zarówno naśladownictwo, sugestywność, jak i psychika przedszkolaka stwarzają dogodne warunki wychowawcze. W tym okresie najłatwiej zaszczepić w dziecku model określonego typu zachowań społecznych. Najbardziej naturalną szkołą uspołecznienia w życiu dzieci jest zabawa. W okresie, w którym dziecko uczęszcza do przedszkola - wzrasta jego moralna świadomość. Przejęte normy postępowania, podparte autorytetem dorosłych zaczynają funkcjonować jako nawyki i przyzwyczajenia, a następnie w miarę rozwoju myślenia i rozumowania zaczynają się przekształcać w przekonania i postawy.

Rozpoczynając edukację w przedszkolu każde dziecko staje się pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat uczyć prawidłowych zachowań na drodze. Jednak nie każde dziecko dociera do przedszkola samochodem. Część rodziców z dziećmi korzysta z komunikacji miejskiej.

MZK w Pile, od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby najmłodsi pasażerowie dotarli nie tylko szybko i przyjemnie do celu podróży, ale by ta podróż przebiegała przede wszystkim bezpiecznie. W ramach programu „Bezpieczny Autobus” we wszystkich pilskich przedszkolach odbywają się spotkania, podczas których dzieci poznają właściwe zachowania podczas podróży autobusem.

Chcemy poprzez takie zajęcia przekazać dzieciom, jak bezpiecznie pokonać autobusem drogę z domu do przedszkola, jak powinny zachować się w autobusie.

Podczas zajęć omawiamy zasady bezpiecznego korzystania z autobusu komunikacji miejskiej, dzieci rozwiązują zagadki, kolorowanki i inne zadania.

Wszystkie dzieci otrzymują książeczkę edukacyjną o komunikacji miejskiej i gadżety z logo MZK.

ilustracja Wydrukuj stronę
X