Tramwaj wodny

 

Zapraszamy na rejsy po rzece Gwdzie 
Tramwajem Wodnym „GORDALINA”
w okresie wiosenno-letnim

 ROZKŁAD REJSÓW
 


- Żegluga jest wykonywana w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku 
- w czerwcu i we wrześniu rejsy odbywają się w piątki, soboty i niedziele 
- w lipcu i sierpniu rejsy odbywają się w każdy dzień tygodnia 
- rejsy odbywają się od godziny 13.00 - 20.00 w dni wolne od pracy, a w dni powszednie od godziny 15.00 
- przystankiem początkowym jest przystań nr 3 przy Wyspie  
- tramwaj pływa do przystani nr 4 przy moście Zygmunta Starego lub wokół Wyspy do przystani nr 3, w zależności od warunków hydrologicznych 

 TARYFA OPŁAT
 

TARYFA OPŁAT

- bilety na rejs sprzedaje marynarz na statku

Trasa krótka – wokół Wyspy - kolor ZIELONY
- bilet normalny          – 6,00 zł
- bilet ulgowy              – 3,60 zł

Trasa długa – z Wyspy do Z. Starego - kolor CZERWONY
oraz z Wyspy do Mostów Królewskich lub Zielonej Doliny - kolor NIEBIESKI
- bilet normalny          – 12,00 zł
- bilet ulgowy              –  7,20 zł
(na podstawie Zarządzenia nr 1865 (436) 2022 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13.09.2022 r.)

 KATALOG ULG
 

KATALOG ULG

W opłatach za jednorazowy przejazd tramwajem wodnym nie jest przewidziana ulga 100 % (bilet bezpłatny). 
 
Do korzystania z biletów ulgowych (ulga 40 %) za jednorazowy przejazd osób tramwajem wodnym uprawnione są następujące osoby: 
- dziecko do lat 4 
- dziecko od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole 
- uczniowie (do 22 lat) i studenci (bez ograniczeń wiekowych) szkół i uczelni o uprawnieniach szkół publicznych 
- uczniowie szkół specjalnych, dziennych ośrodków rehabilitacji i ich opiekunowie 
- emeryci i renciści 
- osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji i ich przewodnicy 
- osoby które ukończyły 70 lat 
- inwalida wojenny i wojskowy 
- kombatant 
- poseł, senator 
- honorowi dawcy krwi I stopnia zrzeszeni w Zarządzie Okręgu PCK 
 
Dokumentami uprawniającymi do korzystania z ulgowych biletów są : ważna legitymacja szkolna lub studencka, ważna legitymacja emeryta lub rencisty, dokument orzekający
o niepełnosprawności, dowód osobisty lub inny imienny dokument tożsamości poświadczający osiągnięcie przez osobę wymaganego wieku,  legitymacja poselska lub senatorska, oświadczenie inwalidy wojennego (wojskowego), aktualna legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi PCK.
Pozostałych pasażerów obowiązuje bilet normalny. 

 DO POBRANIA
 


- geneza nazwy tramwaju wodnego - pobierz 
- regulamin rejsów - pobierz 

ilustracja Wydrukuj stronę
X