Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Informacje

RODO

  • Polityka Prywatności 
  • NP-7 - Informacja dla osób przekazujących CV / materiały rekrutacyjne
  • RODO-1 - Komunikat ogólny dla osób, których dane przetwarzane są przez MZK Piła Sp. z o.o.
  • RODO-2 - Komunikat dla osób korzystających z Pilskiej Karty Miejskiej
  • RODO-3 - Informacja o przetwarzaniu danych osób upoważnionych do reprezentacji spółek, instytucji lub osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu określonego podmiotu
  • RODO-4 - Informacja o zasadach przetwarzania danych osób naruszających przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
  • RODO-5 - Komunikat dla osób zawierających z MZK Piła Sp. z o.o. umowy dot. usług reklamowych
  • RODO-6 - Informacja o zasadach wykorzystywania przez MZK Piła Sp. z o.o. systemów monitoringu wizyjnego
  • RODO-7 - Komunikat dotyczący przetwarzania danych pracowników dostawcy przebywających na terenie administracyjnym MZK Piła Sp. z o.o.
  • Informacja o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych