Dotacje unijne dla MZK

ilustracja01.05.2021

To już 17 lat od chwili gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej.
Dziękujemy za projekty, dziękujemy za pieniądze, dziękujemy za możliwość rozwoju ...

Dotychczasowe wnioski dla komunikacji miejskiej w programach unijnych

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 uzyskano dofinansowania na działania związane z rozwojem komunikacji miejskiej :

1. Projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile

Całkowita wartość projektu                                     - 20 878 292,45 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)                          - 14 428 088,27 zł
w tym dofinansowanie do zakupu 11 autobusów (6 autobusów hybrydowych i 5 autobusów z silnikiem diesla).

2. Projekt Gminy Piła

Całkowita wartość projektu                                     - 23 435 039,94 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)                          - 16 267 839,52 zł
w tym dofinansowanie do zakupu 13 autobusów (7 autobusów hybrydowych i 6 autobusów z silnikiem diesla).

 W ramach Konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych na lata 2014-2020 :

1. Projekt Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile

Dofinansowanie do zakupu 5 autobusów elektrycznych z infrastrukturą do ładowania pojazdów
Całkowita wartość projektu                                     - 16.113.000,00 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)                          - 11.130.750,00 zł

Dotychczasowe wnioski dla komunikacji miejskiej w programach unijnych

Łączna wartość projektów                                      - 60.426.332,39 zł
Kwota dofinansowania z UE (85%)                        - 41.826.677,79 zł

ilustracja Wydrukuj stronę
X