Kolejne 13 nowych autobusów w Pile

ilustracja12.10.2018

Ponad 23 miliony złotych zostaną przekazane na rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego.

5 października 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile”. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w 2016 roku, uzyskując wówczas 76,67% z maksymalnej liczby punktów.

W ramach projektu oprócz Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zostaną zrealizowane: zakup 13 szt. autobusów, w tym: 7 szt. z silnikiem hybrydowym, 6 szt. z silnikiem diesla spełniających normę EURO 6; przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. 1 Maja, obejmująca: przebudowę i rozbudowę 2 zatok autobusowych, przebudowę chodników oraz przejścia dla pieszych, budowę 2 nowoczesnych wiat przystankowych wyposażonych w energooszczędne oświetlenie oraz ogrzewanie ławek i system przeciwoblodzeniowy, budowę zadaszonego miejsca dla rowerów ze stojakami i oświetleniem; działania informacyjno-promocyjne mające na celu popularyzację transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 435 039,94 zł, wartość wnioskowanego dofinansowania – 16 267 839,52 zł.

ilustracja Wydrukuj stronę
X