Zmiana układu komunikacyjnego

ilustracja26.08.2022

OPTYMALIZACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO

W modyfikacji układu tras linii i rozkładów jazdy komunikacji miejskiej była konieczność uwzględnienia zmian, jakie nastąpiły w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, w szczególności w jego północnej części – na Osiedlu Koszyce. Linia 3 jest jedną z linii podstawowych, jej trasa kończyła się w przeszłości na Os. Jadwiżyn i w miarę rozwoju zabudowy mieszkaniowej Koszyc była stopniowo wydłużana. Podczas tych zmian jednak nigdy nie zmienialiśmy odcinka trasy linii 3 na Os. Zamość.
Zgłaszane postulaty mieszkańców o bezpośrednie połączenie z dworcem PKP i PKS wpłynęły na wprowadzenie autobusu linii 3 przez ul. Zygmunta Starego oraz jej przyspieszeniem przez wycofanie pętli prowadzącej ulicami: Browarną, Ludową, Okólną i Bydgoską.

Stały przyrost liczby mieszkańców Os. Koszyce spotęgował potrzeby komunikacyjne i linia 3, z miesięczną liczbą – prawie 80 tysięcy pasażerów, nabrała ogromnego znaczenia w obsłudze komunikacyjnej miasta, podobnie jak linie 1 i 5. W nowym rozkładzie zdecydowaliśmy się na wzrost jej szczytowej częstotliwości z 20 do 15 minut, czyli tak samo jak jest w przypadku pozostałych linii priorytetowych.

Po wycofaniu linii 3 z pętli po Os. Zamość, jej miejsce zajęły linie 4 i 12, których trasa wzbogaciła się o nowe przystanki przy ul. Kusocińskiego, gdzie powstało duże osiedle mieszkalne, a następnie ul. Okólną, Ludową, Browarną lub Młodych.

Wprowadzona wysoka, 15-miuntowa częstotliwość kursowania autobusów linii 3, spowodowała konieczność zrównoważenia wzrostu liczby kilometrów oszczędnościami na innych trasach. Obecna sytuacja budżetowa miast, zdeterminowana z jednej strony spadkiem dochodów podatkowych, a z drugiej strony – bardzo wysokim zwiększeniem wydatków na komunikację miejską z powodu ogromnego wzrostu cen paliw i energii elektrycznej, nie pozwala na jednoczesne zwiększenie oferty przewozowej w jednym miejscu, przy zachowaniu niezmienionej w pozostałych częściach miasta.

Jednak zaprojektowane zmiany w ofercie nie stanowią – jak ma to miejsce w wielu innych miastach w Polsce – głębokiej redukcji oferty przewozowej, tylko jej przetasowanie z obszarów o relatywnie mniejszym wykorzystaniu, na trasy obsługujące najszybciej rozbudowujące się nowe osiedla i linie przewożące największą liczbą pasażerów.

Nowy rozkład jazdy został zaprojektowany na podstawie analizy wyników badań marketingowych wielkości popytu – wykorzystania pojazdów w realizowanych do tej pory kursach. Ze względu na bardzo wysokie koszty, nie prowadzono jednocześnie kompleksowych badań preferencji i zachowań transportowych mieszkańców, wskutek czego nie ujawniły się informacje o relacjach bezpośrednich, w których liczba pasażerów, może nie jest duża, ale są one szczególnie ważne społecznie.
W niektórych sytuacjach zmiany te wywołały konieczność przesiadki w centrum miasta.

Przy tak dużej, kompleksowej korekcie przebiegu tras i godzin odjazdów, nie da się uniknąć pewnych niedogodności, które jednak zgłaszane są dopiero po opublikowaniu szczegółów wprowadzanych zmian.
Aktualnie zbieramy wszystkie napływające sygnały, które po kompleksowej analizie posłużą drobnym korektom nowego układu, eliminującym powstałe niedogodności. Po napływających uwagach i postulatach widać jednak już trafność wprowadzanych zmian zasadniczych – dotyczących modyfikacji przebiegu podstawowej linii 3 i zmian w obsłudze zachodniej części Os. Górne, polegających na skierowaniu na nie wszystkich kursów linii 4 i dodatkowo linii 9 oraz wydłużeniu linii 3 do ul. Kołobrzeskiej (UAM i nowe osiedle mieszkalne).
Zmiany dotyczące około 90% przejazdów pasażerów spotkały się więc z dużą akceptacją.

Już na tym etapie, mieszkańców, którzy zgłosili problem przesiadek, zapewniamy że kierowcy poszczególnych linii będą czekali na pasażerów przesiadających się.

Pozostałe niedogodności będziemy korygować sukcesywnie, prosimy jedynie o chwilę cierpliwości.

Wszystkim pasażerom, którzy zgłosili swoje uwagi do rozkładu jazdy, odpowiadamy indywidualnie.

 

 

ilustracja Wydrukuj stronę
X